Vznešená dhāraṇī Tāry

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས།

'phags ma sgrol ma'i gzungs

The Noble Dhāraṇī of Tārā

Vznešená dhāraṇī Tāry

Ārya­tārā­dhāraṇī

Toh 1001

Degé Kangyur vol. 101 (gzungs, waM), folio 160.a.

Translated by Lhasey Lotsawa Translations and Publications under the patronage and supervision of 84000: Translating the Words of the Buddha

Překlad Lhasey Lotsawa Translations and Publications pod záštitou a dohledem 84000: Překládání slov Buddhy

český překlad: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš


1.­1 Homage to the Three Jewels!

Poklona Třem klenotům!


1.­2 namo ratna­trayāya |

nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahā­sattvāya mahā­kāruṇikāya |


1.­3 tad yathā | oṁ tāre tuttāre ture

sarva­duṣṭa­praduṣṭān mama kṛte

jambhaya stambhaya mohaya bandhaya

hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ phaṭ

sarva­duṣṭa­stambhani tāre svāhā |


1.­4 This concludes "The Noble Dhāraṇī of Tārā."

Tímto končí "Vznešená dhāraṇī Tāry".

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky