Vznešená dhāraṇī Tāry

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས།

'phags ma sgrol ma'i gzungs

The Noble Dhāraṇī of Tārā

Vznešená dhāraṇī Tāry

Ārya­tārā­dhāraṇī

Toh 1001

Degé Kangyur vol. 101 (gzungs, waM), folio 160.a.

Translated by Lhasey Lotsawa Translations and Publications under the patronage and supervision of 84000: Translating the Words of the Buddha

Překlad Lhasey Lotsawa Translations and Publications pod záštitou a dohledem 84000: Překládání slov Buddhy

český překlad: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš


1.­1 Homage to the Three Jewels!

Poklona Třem klenotům!


1.­2 namo ratna­trayāya |

nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahā­sattvāya mahā­kāruṇikāya |


1.­3 tad yathā | oṁ tāre tuttāre ture

sarva­duṣṭa­praduṣṭān mama kṛte

jambhaya stambhaya mohaya bandhaya

hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ phaṭ

sarva­duṣṭa­stambhani tāre svāhā |


1.­4 This concludes "The Noble Dhāraṇī of Tārā."

Tímto končí "Vznešená dhāraṇī Tāry".

Vytvořte si webové stránky zdarma!