Slovník

B

Brahmadatta:  

1. V komentářích k džátakám je uváděn jako název řady králů z Benáresu . Ve většině případů nám o nich nic víc neřeknou, nežli že v době daného příběhu vládli v Benáresu. 

2. Paččéka buddha . V době Kassapa Buddhy byl mnichem a žil v lese po dvacet tisíc let. Poté se narodil jako syn krále Benáresu. Když jeho otec zemřel, stal se králem a vládl více než dvaceti tisícům měst s Benáresem jako hlavním městem, ale toužil po klidu a odešel do samoty v paláci.  


N


nága 

  • 1. had, zejména kobra, jako mystická, polobožská bytost s tváří člověka, ocasem ha­da a vztyčenou šíjí kobry; 
  • 2. stoupenec ha­dího kultu, který je v Indii značně rozšířen; 
  • 3. Lid či kmen Nágů, který hrál významnou roli v dávné historii země. V Indii je řa­da hor, jejichž názvy obsahují slovo nága. Nágadvípa se rovněž nazývala jedna ze sedmi částí Bháratavarši (název starověké Indie). Nágové patrně nikdy nebyli hinduisty a jsou skythského původu. Řada míst­ních jmen dokazuje jejich dávnou přítomnost v Indii, např. Nágpur, název velkého města dnešní Indie (může být i dokladem místního uctívání hadů). 
  • "drak", dobrotivá polobožská bytost, jež na jaře vystupuje vzhůru na nebe a přezi­muje hluboko pod zemí. Nágové přinášejí déšť a střeží oblohu. Nága či Mahánága ("Velký drak") se často používá jako syno­nyma pro Buddhu či mudrce, jenž se vy­manil ze znovuzrozování. Nágarádža ("Dračí král[ovna]") je označení vodních božstev, jež vládnou pramenům, řekám, jezerům a mořím. V mnoha buddhistických tra­dicích (např. v tibetském buddhismu) jsou nágové vodními božstvy, jež ve svých podmořských palácích střeží buddhistická písma, která jim byla svěřena, protože lidstvo ještě nebylo zralé k jejich přijetí.

Nágaséna

učený mnich, jehož rozmluvu s králem Milindou o obtížných otázkách buddhistického učení zaznamenává Milindapaňha. Nágaséna, jenž žil v 1. stol. po Kr., podle tradice pocházel z bráhmanské rodiny a již v 15 letech vstoupil do buddhistické sanghy. Studoval nauku na různých místech, mj. též v Pátaliputře, kde měl dosáhnout stupně arhata. Byl prý mimořádně nadaný: údajně mu stačil jediný poslech k tomu, aby se zpaměti naučil ce­lou Abhidharmapitaku. Jeho historičnost byla často zpochybňována.