Džhány


Džhány v théravádové buddhistické meditaci

Maháthéra Henepola Gunaratana

https://www.palikanon.com/english/the_jhanas/jhanas00.htm Celý text ke stažení v: PDF, EPUB, MOBI


Seznam zkratek

PTS = vydání Pali Text Society

BBS = barmské vydání Buddhasásana Samiti

 • Anguttara nikája (PTS)
 • D. Dígha nikája (PTS)
 • Dhs. Dhammasanganí (BBS)
 • Dhs.A. Dhammasanganí Atthakathá = Atthasálini (BBS)
 • M. Madždžhima nikája (PTS)
 • MA. Madždžhima nikája Atthakathá (BBS)
 • Miln. Milindapaňha (PTS)
 • PP. (Path of Purification) Cesta očisty (překlad Visuddhimaggy od Bhikkhu Nanamoliho; Kandy: BPS, 1975).
 • S. Samjutta nikája (PTS)
 • SA. Samjutta nikája Atthakathá (BBS)
 • ST. Samyjutta nikája Tíká (BBS)
 • Vbh. Vibhanga (PTS)
 • Vin.A. Vinaja Atthakathá (BBS)
 • Vism. Visuddhimagga (PTS)
 • Vism.T. Visuddhimagga Tíká (BBS)


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky