R


reinkarnace v mahájáně

Existuje mnoho mahájánových textů pojednávajících o reinkarnaci nebo o karmě, následující seznam uvádí nejvíce známé nebo nejdůležitější.

DIAMANTOVÁ SÚTRA ODŘEZÁVAJÍCÍ ZLO

Tento zenový dialog buddhistického setkání se nachází ve dvou sbírkách kóanů, jak uvádí případ 97 záznamu Blue Cliff Record a Diamond-Cutter Sutra: "Pokud je někdo osočován ostatními, tato osoba v minulých dobách činila zlé skutky a měla by upadnout na špatné cesty, ale kvůli opovržení a pohoršení lidí v současnosti, jsou ničemné skutky minulosti rozpuštěny."

LIŠČÍ KÓAN

To je slavný zenový buddhistický příběh o čínském buddhistickém mnichovi, který se znovuzrodil v podobě lišky jako trest za to, že popřel buddhistické učení kauzality. Ve východoasijských tradicích jsou lišky považovány za mající magickou schopnost měnit tvar. Proto tedy nebylo pro mnicha-lišku příliš těžké dočasně převzít lidskou podobu a vystoupit před jedním z velkých zenových mistrů a prosit ho, aby mu ukázal, jak se osvobodit od svého liščího života. Mistr, který se nad ubohým tvorem slitoval, ho magicky osvobodil zvrácením původního heretického mnichova popření. To se zdá být jasným "doktrinálním (učícím buddhistickou doktrínu) kóanem" v tom, že uvádí standardní buddhistické učení karma a vipaka.

GARBHAVAKRANTI-NIRDESHA-SUTRA A SADDHARMASMETYUPASTHANA-SUTRA

Jedná se o dva buddhistické texty sanskrtské mahájány, ve kterých je nastíněna podstata přechodného období. První z těchto textů - Sútra vstupu do lůna, podrobně popisuje postup entity prozatímního období od posledního okamžiku smrti do jejího početí v děloze a každý týden vývoje plodu. Druhý text - Sútra o stabilitě všímavosti pravé dharmy, popisuje propracovaný soubor až sedmnácti jednotlivých stavů v přechodném období.

SÚTRA DOKONALÉHO OSVÍCENÍ Toto je apokryfní čínský buddhistický text, celé čínské jméno je Ta-fang-kuang Yuan-chueh-hsiu-to-lo-liaoi-ching; zatímco zkrácený název Yuan-chuehching.V tomto textu každý z dvanácti bódhisattvů klade otázku Buddhovi na dokonalé a okamžité osvícení. Zajímavé je zejména to, že jedním ze zmíněných bódhisattvů je "Čistá karma ".Konečně existují dva obzvláště důležité texty které poskytují podrobné argumenty pro znovuzrození:

TARKAJVALA OD BHAVAVIVEKY 5. století n.l.

PRAMANAVARTTIKA OD DHARMAKIRTIHO 2. kapitola. 7. století n. l.