Dígha-nikája

Dígha-nikája ("Sbírka dlouhých rozprav") je soubor buddhistických textů, první z pěti nikájí (sbírek) tvořících Sutta-pitaku, která je jedním ze "tří košů" Tipitaky théravádové buddhistické školy (také nazývaná jako pálijský kánon). Tento soubor, jako už jeho název napovídá, se skládá z obsahově velkých (dlouhých) Buddhových rozprav (sutt). Zahrnuje jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších sutt jako je např. Mahá-parinibbána sutta (DN 16), která popisuje poslední Buddhovy dny a jeho smrt, Sigálóváda sutta (DN 31), v níž Buddha vysvětluje morální pravidla a praxi laických stoupenců buddhismu, Samaňňaphala sutta (DN 2), v níž obšírně vysvětluje jednotlivé výhody mnišského života, Brahmadžála sutta (DN 1), ve které popisuje a srovnává svůj přístup s ostatními filozofickými směry tehdejší Indie, a Potthapáda sutta (DN 9), která popisuje praxi a výhody meditace klidu (samathá).

Dígha-nikája se skládá z 34 rozprav, které jsou rozčleněny do tří částí (Sílakkhandha-vagga, Mahá-vagga a Pátika-vagga):

Sílakkhandha-vagga (Skupina ctnosti):

 • 1. Brahmadžála sutta (Všepokrývající síť
 • 2. Sámaňňaphala sutta
 • 3. Ambattha sutta
 • 4. Sónadanda sutta
 • 5. Kútadanta sutta6. Maháli sutta
 • 7. Džálija sutta
 • 8. Kassapasíhanáda sutta nebo Mahá Sihanáda sutta nebo Sihanáda sutta9. Potthapáda sutta
 • 10. Subha sutta
 • 11. Kévaddha sutta nebo Kévatta sutta
 • 12. Lóhičča sutta
 • 13. Tévidždža sutta

Mahá-vagga (Velká skupina):

Pátika-vagga (Pátika skupina):

 • 24. Pátika sutta nebo Páthika sutta
 • 25. Udumbarikásíhanáda sutta nebo Udumbarika sutta
 • 26. Čakkavattisíhanáda sutta nebo Čakkavatti sutta
 • 27. Aggaňňa sutta
 • 28. Sampasádanija sutta nebo Sampasádaníja sutta
 • 29. Pásádika sutta
 • 30. Lakkhana sutta
 • 31. Sigálóváda sutta (Rady Sigálovi)
 • 32. Átánátija sutta
 • 33. Sangíti sutta
 • 34. Dasuttara sutta (Vzestupné dekády)
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky