Sundarananda

Zde je příběh o Sundaranandovi (Budhově mladším bratru) a jeho krásné manželce Sundari.

Jednoho dne během almužen Buddha potkal Sundaranandu. Když uviděl Buddhu, Sundarananda byl vzrušený a chtěl nabídnout Buddhovi dar. Žádal svou manželku Sundari o povolení a ona nebyla ochotna. Obávala se, že by ji mohl opustit a následovat Buddhu. Nakonec naplivala na zem a řekla: "Koukej být zpátky, než to vyschne! "Sundarananda běžel za Buddhou. Přestože běžel, jak mohl, Buddha byl vždy před ním. Nakonec oba dospěli až do Jeta Grove, kde Buddha se svými stoupenci přebýval. Sundarananda souhlasil s tím, že opustí domácí život, ale myslel si: "Při první příležitosti odejdu".

Den ode dne byl Sundarananda stále nervóznější, protože arhatové ho hlídali a neumožnili mu zmizet. Jednoho dne ho vzal Buddha sebou do hor. Uviděli skupinu opic a Buddha se ho zeptal: "Kdo je krásnější? Tyto opice nebo tvoje manželka Sundari?"

"Samozřejmě má manželka je mnohem krásnější" Odpověděl Sundarananda.

Jednoho dne Buddha vzal Sundaranandu a navštívili nebe Třiceti tří. Nebe bylo neporovnatelně krásnější než země. Vstoupili do velkolepého paláce a uviděli mnoho bohyní a služebnictva.

Sundarananda se zeptal sloužících: "Vy nemáte pána?"

A oni mu odpověděli: "Náš pán je Sundarananda, Buddhův malý bratr. On opustil domácí život, aby pracoval na sebevývoji a někdy v budoucnu se tu narodí a tyto bohyně budou jeho manželkami".

Sundarananda byl potěšen. Buddha se ho zeptal: "Kdo je krásnější, tyto bohyně nebo tvoje manželka Sundari?"

"Ve srovnání s bohyněmi je Sundari ošklivá jako opice".

Když se oba vrátili na zem Sundarananda pracoval pilněji a pilněji a doufal, že se znovuzrodí v nebi. Buddha věděl, že nebeská požehnání nejsou konečná a ti, kdo je užívají, budou padat zpět do nižších oblastí. A ptal se Sundaranandy jestli by nechtěl navštívit peklo?

"Jistě, pokud se spolu vrátíme".

Navštívili nejrůznější typy pekel: Horu nožů, Mečových stromů, Peklo moře ohně, Ledové peklo, atd. Nakonec oba přišli do pekla, kde dva duchové vařili hrnec oleje. Líní duchové se o oheň nestarali, olej se skoro nevařil. "Co se tu flákáte a spíte při práci? Proč nepracujete?" ptal se Sundarananda.

Duchové mu odpověděli: "Není naspěch. Čekáme na někoho, na koho ještě budeme dlouho, dlouho čekat. Čekáme na Sundaranandu. On opustil domov a hledá nebeská požehnání. Bude žít v nebích tisíc let, ale ve zmatení zapomene na vlastní vývoj a dopustí se poklesků. Nakonec skončí v našem hrnci oleje."

Od té doby Sundarananda zastavil kultivaci pro nebeské požehnání a místo toho směřovalo jeho úsilí k ukončení narození a smrti. Dosáhl arhatství a dokonce převedl na druhý břeh svou půvabnou manželku Sundari.


Jiná verze:

Nanda

Byl mladším nevlastním bratrem Buddhy. Měl stejného otce jako Buddha, krále Šuddhódanu a jeho matka Mahápadžapati Gótami byla mladší sestrou Buddhovy matky.

Sedm let po osvícení se Buddha vrátil do svého domovského města Kapilavatthu na žádost svého otce, se kterým se příliš nestýkal.

Třetí den svého pobytu v Kapilavatthu Buddha po obdržení jídla tiše podal misku Nandovi, vstal a odešel. Nanda mu chtěl misku vrátit a následoval ho, dokud nedorazil do parku Nigródha, kde Buddha přebýval. To byla tichá demonstrace Buddhy o dharmě svému mladšímu bratrovi: scéna, která je často zastoupena v řecko-buddhistickém umění.

Když dorazil do parku, Buddha zpochybnil, zda se Nanda může stát mnichem. Přestože Nanda byl právě ženatý s krásnou Džanapada Kaldžani, přijal tento den svěcení a vstoupil do komunity mnichů.

Nicméně Nanda neměl duchovní štěstí. Jeho myšlenky neustále směřovaly k Džanapadě Kaldžáni a jeho srdce po ní toužilo.

Aby ho Buddha poučil, vzal ho do nebeského světa tavatimša. Cestou Nanda uviděl opičku, která ztratila uši, nos a ocas v ohni a držela si spálený pahýl. Když dorazili do nebeského příbytku, Nanda viděl krásné nebeské nymfy a Buddha se Nandy zeptal: "Co považuješ za krásnější? Tyhle nymfy nebo Džanapada Kaldžáni?"

Nanda odpověděl: "Ctihodný pane, Džanapada Kaldžáni vypadá v porovnání s těmito nymfami jako spálená opice."

Buddha řekl: "Hlavu vzhůru, Nando. Slibuji, že se budeš moci připojit k těmto nymfám, pokud vytrváš ve vedení svatého života."

Když to Nanda uslyšel, usilovně praktikoval, aby získal nebeské nymfy. Nicméně, když se ostatní mniši dozvěděli o jeho přání, zesměšňovali ho a on nakonec uviděl svůj motiv jako nízký a obyčejný a vzdálil se touhy, dosáhl arhatství.

Existuje báseň ve sbírce veršů Theragatha, o nichž se soudí, že je napsána Nandou, která chválí Buddhu za to, že se stal arhatem.

V Abeysekera se píše: "Po realizaci nádherného štěstí nibbány Nanda přišel k Buddhovi a poděkoval mu s úctou slovy: "Pane, propouštím tě z tvého slibu nebeské blaženosti." Buddha pak Nandu informoval, že byl propuštěn ze slibu v okamžiku, kdy dosáhl nejvyšší blaženosti nibbány, protože blaženost nibbány je větší a překračuje jakoukoliv nebeskou blaženost."

Z angličtiny přeložil: Jaroslav Holeček

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky