Théravádový buddhismus

Buddhovy rozpravy sv. 2 Devět textů z pálijských originálů

DharmaGaia 1995, 102 stran

Překlad: Josef Marx 

Nyanaponika Théra: Jádro buddhistické meditace

Buddhovy rozpravy, svazek 3

DharmaGaia 1995, 2012, 256 stran 

Obsahuje překlad Satipatthána sutty a dalších textů o satipatthánové meditaci. 

Překlad: Karel Werner


Buddhovy rozpravy sv. 4 Maháparinibbána sutta

DharmaGaia 1995, 166 stran

Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně z théravádové pálijské Tipitaky (Maháparinibbána sutta, D. 31) patří mezi nejslavnější texty buddhistického kánonu. Líčí poslední měsíce Buddhova života, jeho putování severní Indií a poslední rady žákům.

Překlad: Miroslav Rozehnal 

Buddhovy rozpravy sv. 5 Lví řev

DharmaGaia 1996

Ve dvou rozpravách z théravádové pálijské Tipitaky, Velké (Mahásíhanáda sutta, M. 12) a Kratší rozpravě o lvím řevu (Čúlasíhanáda sutta, M. 11), Buddha hovoří o svých mimořádných vlastnostech, v duchovní oblasti přirovnávané ke lvímu řevu. 

Překlad: Jakub Bartovský


Buddhovy rozpravy sv. 6 Nidána - samjutta 

DharmaGaia 1998, 278 stran

Nidána-samjutta o řetězci závislého vznikání z théravádové pálijské Tipitaky.

Překlad: Jakub Bartovský

Buddhovy rozpravy sv. 7

DharmaGaia 1999, 256 stran

Čtrnáct samostatných delších rozprav ze Střední sbírky (Madždžhima-nikája) pálijského kánonu, které se zabývají buddhistickou ontologií, meditační praxí i životem rané mnišské obce.

Překlad: Jakub Bartovský

Nyánatiloka Maháthera, Květoslav Minařík: Slovo Buddhovo

Canopus 2013, 164 stran

Slovo Buddhovo sestavené Nyánatilokou Mahátherou (1878 - 1957) je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým pojednáním Buddhova učení, které užívá vlastní slova Buddhova. Vybrané texty jsou seřazeny tak, aby tvořily jednotný celek, který nabízí spolehlivé vedení celou soustavou buddhismu.

Dhammapadam neboli Cesta k pravdě

Cad Press 2001, 144 stran

Karel Werner patří k předním českým indologům, veršovaná sbírka moudrých průpovědí a mravních poučení patří k nejstarším, nejčastěji citovaným budhistickým textům.

Překlad: Karel Werner 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky