Výklad karmy

Karma vibhanga

ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་། བམ་པོ་གཅིག་གོ།

Las kyi rnam par 'gyur ba zhes bya ba'i chos kyi gzhung/ bam po gcig go

Písmo Dharmy "Výklad karmy" v jednom svazku

Karmavibhaṅganāmadharmagrantha

Toh 339

Degé Kangjur, svazek 72 (mdo sde, sa), listy 298.b-310.a.

Přeložil Bruno Galasek-Hul spolu s lamou Kunga Thartse Rinpočhem.

pod patronací a dohledem 84000: Překlad Buddhových slov.

Poprvé publikováno 2021

Tato tištěná verze byla vygenerována v pondělí 1. března 2021 ve 20:28 hodin z online verze textu, která byla k dispozici k tomuto datu. Pokud od té doby uplynula nějaká doba, je možné, že tato verze byla nahrazena, protože většina publikovaných překladů 84000 prochází čas od času významnými aktualizacemi. Nejnovější online verzi s dvojjazyčným zobrazením, interaktivními slovníkovými hesly a poznámkami a řadou dalších možností ke stažení naleznete na adrese

https://read.84000.co/translation/toh339.html

Překlad do češtiny, doplnění a redukce úvodního textu a lingvistických poznámek: Jaroslav Holeček 2021


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky