Marpa: Jak brát smrt jako přítele


MARPA ČHÖKJI LODRÖ

Pocta všem vznešeným guruům!

Když tyto metody (1)  nezabrání smrti a jogína potká konec, je třeba brát smrt jako přítele. Světské bytosti chápou smrt jako svého nepřítele, zatímco jogíni ji na základě ústních pokynů gurua budou v okamžiku smrti nebo v bardu brát jako přítele, což jim umožní dosáhnout siddhi Mahámudry.

Mezi šesti třídami migrujících bytostí platí pro lidi zejména to, že pět příznaků, jako jsou optické klamy apod. se v okamžiku smrti objevují bez výjimky. Existují dva aspekty přenosu smrti na stezku: 1) přirozený proces umírání a 2) způsob, jak ji přijmout jako cestu.

1. Přirozený proces umírání

Za prvé, když smrt nastává postupně, i když nastane náhle, objevují se následující příznaky.

V okamžiku, kdy se zemský živel rozpouští ve vodním, je vnějším znakem to, že se objevuje tíha těla. Vnitřním znamením je, že se objevuje kouř. Když se oheň rozpouští ve větru, vnějším znamením je, že se rozpouští teplo těla, které začíná na jeho končetinách. Vnitřním znamením je, že se objeví světlušky. Když se vítr rozpouští ve vědomí, vnějším znamením je, že dýchání slábne, vnitřním znamením je, že vnější projevy mizí a vědomí zůstává zřetelné jako máslová lampa ve sklenici. Když se vědomí rozpustí ve světle, vnějším znamením je, že je člověk prohlášen za mrtvého. Vnitřním znamením je, že smrt, pradžňápáramitá, světelná dharmakája, jaká je, nastává právě zde.

2. Vstoupení smrti na cestu

Vstoupení smrti na stezku má tři části: 1) úvodní část, 2) hlavní praxi a 3) závěr.

i. Úvodní informace

U běžné větve se spolehněte na gurua nebo přítele Dharmy, který osvěží sílu ústních pokynů. Shromážděte nahromaděné věci obětováním svého majetku, jinak jsou příčinou lenosti a rozptýlení. Uspořádejte obraz svého božstva jidam a rozestavte různé obětiny. Rozjímejte o všech jevech jako o pouhých snech a iluzích a v mysli vzbuzujte velkou důvěru a rozjímejte o tom: "Jelikož je vše pouhou iluzí, není možné, aby se mé záměry nesplnily přesně tak, jak si přeji."

Sjednoťte to se záměrem: "Dosáhnu zářivé dharmakáje" A: "Dokud toho nedosáhnu, budu v bardu poznávat iluzorní tělo jako takové." Znovu a znovu takto promítejte své myšlenky.

Vizualizujte se jako své božstvo jidam a spočívejte v mysli jednobodově v tom, co jste zažili z praktik stupně dokončení, jako je čandalí a ostatní.

ii. Hlavní praxe

Při hlavní praxi se prostřednictvím návyku na světlo, podobně jako při splynutí řeky a oceánu nebo při setkání nemluvněte a jeho matky, spojí vaše nespojená běžná mysl, matka a syn v jedno.

iii. Závěr

Poté, co se vaše vlastní zkušenost se světlem a charakteristika světla barda sjednotí v jedno, bude nakonec po smrti dosaženo pradžňápáramity, světelné dharmakáje. Pokud se tak nestane, zůstává iluzorní tělo barda sedm dní nebo sedm týdnů. Z toho během každého z těchto sedmi období nastane případ přirozeného světla. Pokud světelnost a iluzorní tělo nerozpoznáte, budete kolovat ve třech sférách.

Díky síle jogínova předchozího rozmachu v této době bezpodmínečně svítá rozpoznání světelnosti a iluzorního těla. Ze síly vynoření tohoto rozpoznání a opírajíc se o sílu vynikajícího základu těla bude dosaženo káji sjednoceného velkého Vadžradhary.

Itthi

(1)  Tento text je součástí souboru pokynů známých jako pět hřebů, které rozptylují překážky (gegs sel gzer lnga), což je učení pocházející od Náropy. Tento pokyn je přitom druhým z této pětice. Předchází mu 1) hřeb braní nemoci jako posílení (na tsha bogs su 'don pa'i gzer) a po něm následuje: 3) hřeb přijímání duševních útrap jako cesty (nyon mongs lam du slong ba'i gzer); 4) hřeb osvobozování znamení a myšlenek na jejich vlastním místě (mtshan rtog rang sar grol ba'i gzer); a 5) hřeb přijímání překážek jako siddhi (bar chad dngos grub tu blang ba'i gzer).


Do angličtiny přeložil Sean Ross s laskavou pomocí Khenpo Tendzin Nyimy a Lowella Cooka a pro Lotsawa House vydal s laskavou pomocí Ringu Tulku Rinpočheho, 2023.

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/marpa-chokyi-lodro/nail-of-death-as-friend

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky