H


Hévadžratantra

Hevadžradákinídžálasanvaratantra

tibetsky: Kye rdo rje'i rgyud; čínsky: Dabei kongzhi jingang dajiao wang yigui jing; japonsky: Daihi kūchi kongō daikyōō gikikyō

Významná indická buddhistická tantra, řazená do skupiny anuttarajógatantra a v rámci této skupiny do skupiny joginítantra a mateřská tantra (mátrtantra). Dílo, které pravděpodobně vzniklo v osmém století, se skládá ze sedmi set padesáti strof napsaných směsí sanskrtu a apabhranša; tradičně se uvádí, že je souhrnem většího díla o pěti stech tisících strofách, které je dnes ztraceno. Předpokládá se, že tantra vychází z hnutí siddhů v severní Indii, a ústřední božstvo, Hévadžra, je zobrazeno jako nahý siddha. Stejně jako většina tanter se text zabývá zejména rituály, zejména těmi, které vedou k získání světských (laukika) sil. Známé je v něm doporučení pro tantrické praktiky používat "záměrný jazyk" nebo "kódovaný jazyk" (sandhjábhášá). S Hévadžratantrou je spojen zejména rozšířený systém kanálů (nádí), větrů (prána) a kapek (bindu) anuttarajóga a různé úrovně blaženosti dosažené praktikováním sexuální jógy. Stanovuje takzvané čtyři radosti, z nichž největší je "vrozená" neboli "přirozená" (sahadža) radost.

Čínský překlad Hévadžratantry pořídil v roce 1055 Dharmapála, ale ani text, ani jeho ústřední božstvo si ve východoasijském buddhismu nezískaly zvláštní popularitu. Mnohem větší význam měl text v Tibetu. Tantru převedl do tibetštiny překladatel Sakja (Sa skya) na počátku jedenáctého století a zpopularizoval ji Marpa, jehož indický mistr Náropa napsal k textu známý komentář. Písma spojená s Hévadžratantrou byla základem pro systematizaci tantrického učení lamdä (lam 'bras) - "cesta a výsledek", indického adepta Virúpy. Tato praxe má ústřední postavení v tradici tibetského buddhismu Sakja. Samputatantra je považována za vysvětlující tantru Hévadžry. K této tantře existuje řada důležitých komentářů napsaných v indické tradici a desítky sepsaných v Tibetu. (PDB)


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky