Sútra-pitaka

Sbírka buddhistických súter (naukových textů) připisovaných samotnému Buddhovi. V některých nauku vykládají jeho význační žáci. 

V pálijské verzi ji tvoří pět sbírek:

  • Díghanikája (sbírka dlouhých textů)
  • Madždžhimanikája (sbírka středních textů)
  • Samjuttanikája ("spojená sbírka" nebo "Sbírka spojených rozprav", obsahuje 2889 sutt, které jsou rozčleněny do pěti vagg (souborů nebo skupin), jenž se dále dělí na samjutty (kapitoly). Každá samjutta obsahuje skupinu sutt zabývající se podobným tématem.
  • Anguttaranikája
  • Khuddakanikája (krátká sbírka, ta je obsažena pouze v páliské verzi, v sanskrtu se nedochovala)

V sanskrtské verzi se tato sbírka buddhistických súter nazývá ágama (pramen učení). Obsahuje pouze čtyři sbírky, které se v podstatě kryjí se čtyřmi sbírkami v pálijské verzi:

  • Dírghágama (dlouhá sbírka skládající ze 30 súter)
  • Madhjamágama (střední sbírka zabývající se metafyzickými otázkami)
  • Sanjuktágama (smíšená sbírka, o abstraktní meditaci)
  • Ékóttarikágama (číselná sbírka)
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky