Vinaja-pitaka

Vinaja (doslova 'kázeň' v pálí i v sanskrtu) je souhrn pravidel jednání pro buddhististickou mnišskou komunitu. Vinaja-pitaka je první částí buddhistického kánonu Tipitaka. Její jádro tvoří Patimokkha (pálí) neboli Pratimókša (sanskrt). V théravádinské tradici obsahuje 227 pravidel pro mnichy (bhikkhu) a 311 pro mnišky (bhikkhuní). Jiné školy mají odlišný počet pravidel.

Součástí Vinaja-pitaky je mnoho dalších textů, z nichž některé vysvětlují původ řádových pravidel z konkrétních incidentů v mnišské komunitě. Jiné obsahují detaily ze života význačných Buddhových žáků a jejich osvícení. Další texty popisují, jak mají být pravidla uplatňována a jak mají být řešeny rozepře mezi mnichy.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky