Milující laskavost a soucit

Jedna kapitola z úvodní části k překladu Gampopova Drahocenného klenotu osvobození. Český překlad kompletní knihy se blíží do finále.

Kniha v angličtině


Kapitola 7: Milující laskavost a soucit

Obecně si každá vnímající bytost přeje zbavit se utrpení a dosáhnout harmonie, míru a štěstí. Dokonce i ti, kdo jsou bezohlední a bez zábran, touží po míru a štěstí. Mezi mnoha příčinami a podmínkami je vnesení laskavosti a soucitu do srdce jedním z hlavních zdrojů pro dosažení tohoto cíle.

Někteří lidé na to okamžitě zareagují tím, že si pomyslí, že když se pustí do milující laskavosti a soucitu, musí obětovat všechno a nic si nenechat pro sebe. Pak říkají: "Ale co já?" Naopak, v okamžiku, kdy projevujete upřímnou láskyplnost a opravdový soucit, právě v té chvíli zažíváte ve své mysli mír a harmonii. Tento druh míru a harmonie nepotřebuje žádný další zdroj - jen onen okamžik autentického cítění. Nemusíte obětovat nic kromě dostatku prostoru ve své mysli, abyste mohli tento vzácný klenot udržet.

Láska a soucit, které vznikají z připoutanosti k někomu, jsou omezené a nemusí být pravé. Zvažte proto rozvíjení láskyplnosti a soucitu na základě rozumu, který je pravou příčinou harmonie a míru. Protože každá cítící bytost, od našeho nejdražšího přítele až po nejzarytějšího nepřítele, touží po štěstí a po tom, aby se zbavila utrpení, snažíme se na tomto základě upravit svou mysl, abychom rozvíjeli láskyplnost a soucit.

Gampopa zde mistrně používá techniku rozvíjení láskyplnosti a soucitu k matce v tomto životě. Tato praxe je určena pro průměrného člověka, pro něhož je matka nejbližší osobou, která mu poskytuje laskavé a něžné zacházení po celý život nebo alespoň po čtvrtinu jeho života. Tím se vytváří velmi silné spojení. Matka neustále myslí na to, jak by její dítě mohlo být nejvzdělanějším a nejúspěšnějším člověkem, a na to, že jí je dítě drahé jako její vlastní zrak nebo srdce. Ale ti, kteří mají s rodiči nějaký konflikt a nemají pro ně v srdci místo, si mohou vzít jiný příklad a podívat se na toho, kdo je jim v životě nejbližší - třeba na přítele, bratra, sestru nebo dítě. Použijte tuto metodu, rozvíjejte milující laskavost a soucit a prostupujte jimi všechny vnímající bytosti.

Je zřejmé, že sobecká domýšlivost, žárlivost a hněv mír a harmonii nepřinesou. Naopak, jsou hlavní příčinou násilí a disharmonie jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Sebeláska je zdrojem všech nežádoucích stavů a konfliktů, s nimiž se v samsáře setkáváme. Vážit si druhých a respektovat je zdrojem veškerého prospěchu, štěstí a míru. Proto ať už je člověk buddhista, nebo ne, nemá jinou možnost než pochopit a praktikovat milující laskavost a soucit.

Existuje ještě jeden důvod, proč ji praktikovat. Ode dne, kdy se narodíme, až do dne, kdy zemřeme, je náš život zcela závislý na podpoře druhých, ať už na světské úrovni, nebo v oblasti duchovního rozvoje. Bez laskavosti a sdílení druhých bychom nemohli přežít. Zkoumejte tedy pečlivě tento důvod a uvidíte, že není jiné volby než rozvíjet laskavost a soucit, pokud chcete získat skutečný mír a štěstí.

Pěstování této vzácné vlastnosti navíc závisí na ostatních. Bez ostatních vnímajících bytostí by nebylo možné v naší mysli uskutečnit laskavost nebo soucit. Na této altruistické myšlence závisí jak relativní, tak konečné dosažení všeprostupujícího míru a štěstí.

Proto si této vlastnosti drahokamu, který plní přání, vážíme a používáme všechny různé techniky, abychom ji aktualizovali a posílili její rozvoj v našich srdcích, protože je to půda, v níž se sází a roste strom bódhičitty.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky