Rozvoj milující laskavosti

Itivuttaka

27 Mettācetovimutti Sutta

"Mniši, všechny způsoby získávání zásluh vedoucích k budoucímu štěstí se nevyrovnají ani šestnáctině osvobození mysli milující laskavostí. Osvobození mysli milující laskavosti je překonává a září, plápolá a oslňuje."

"Stejně jako se záře všech hvězd nevyrovná šestnáctině záře Měsíce, záře Měsíce je převyšuje a září, plápolá a oslňuje, tak se všechny důvody pro získání zásluh vedoucích k budoucímu štěstí nevyrovnají šestnáctině osvobození mysli z milující laskavosti. Osvobození mysli milující laskavosti je převyšuje a září, plápolá a oslňuje."

"Stejně jako v posledním měsíci období dešťů, na podzim, kdy je obloha jasná a bez mráčku, slunce při výstupu na oblohu rozptyluje temnotu prostoru a září, plápolá a oslňuje, tak se ani všechny důvody pro získání zásluh vedoucích k budoucímu štěstí nevyrovnají šestnáctině osvobození mysli milující laskavosti. Osvobození mysli milující laskavosti je překonává a září, plápolá a oslňuje.

"Stejně jako v poslední fázi noci, kdy ještě nesvítá, září, plápolá a oslňuje jitřenka, tak se všechny důvody k vytváření zásluh vedoucích k budoucímu štěstí nerovnají šestnáctině osvobození mysli z milující laskavosti. Osvobození mysli milující laskavostí je překonává a září, plápolá a oslňuje.

To je smysl toho, co řekl Vznešený. S ohledem na to tedy bylo řečeno:

Ten, kdo v mysli bezvýhradně rozvíjí milující laskavost, se dočká zničení nečistot. Okovy v jeho mysli jsou sejmuty.
Pokud někdo rozšiřuje bezmeznou láskyplnou laskavost, aniž by měl nenávistnou mysl byť jen k jediné bytosti, stává se v důsledku toho zkušeným praktikujícím Dhammy, nemluvě o síle hojnosti zásluh, které nashromáždil ušlechtilý člověk, jenž má soucitnou mysl vůči všem bytostem.
V tomto světě mocní králové, kteří si podmanili zemi přeplněnou bytostmi, přistoupili k vykonávání obětí: koňské oběti, lidské oběti, vodních obřadů a obřadů sómy.
Tyto oběti se však nevyrovnají ani šestnáctině dobře rozvinuté mysli milující laskavosti; stejně jako se všechny hvězdy na obloze nevyrovnají ani šestnáctině záře měsíce.
Ten, kdo nezabíjí ani nepodněcuje druhé k zabíjení, ani neporáží druhé, ani neovlivňuje druhé k porážce, šíří milující laskavost ke všem bytostem - vůbec k nikomu a k ničemu nechová nenávist.

I to je smyslem toho, co řekl Vznešený. Je to přesně tak, jak jsem to slyšel.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky