Abhidhamma

Abhidhamma (pálí neboli Abhidharma v sanskrtu) - buddhistické kanonické texty, které se pokouší vytvořit systematickou abstraktní klasifikaci a popis veškerých existujících jevů. Spisy Abhidhammy obsahují reorganizaci a zobecnění Buddhova učení, které je jinak podáno běžným jazykem a narativní formou v sútrách (rozpravách).

Doslovný význam pojmu Abhidhamma je nejasný. Nejčastěji se udávají dva výklady: 1) abhi = "vyšší" nebo "zvláštní" + dhamma = "nauka", tedy "vyšší nauka", nebo 2) abhi = "o" + dhamma = "Buddhova nauka", čímž vzniká překlad "(nauka) o Nauce" neboli "meta-nauka".

Skládá se ze sedmi částí:

Dhammasangani ('Seznam skutečností') - Popisuje základní jevy neboli dhammy tvořící lidskou zkušenost.

  1. Vibhanga ('Rozbor') - Bližší výklad Dhammasangani.
  2. Kathávatthu ('Body sporu') - Sbírka ortodoxních odpovědí na otázky týkající se řádové praxe, sestavený po Třetím buddhistickém koncilu, konaném pod patronací krále Ašóky ve třetím století př. n. l.
  3. Puggala Paňňatti ('Popis individuí') - Seznam jednotlivých typů lidské osobnosti. Tyto osobnostní typy mají být užitečné pro různou formulaci Nauky při jejím výkladu různým jednotlivcům.
  4. Dhátukatha ('Debata o prvcích') - Podobný obsah jako má Vibhanga, ve formě otázek a odpovědí.
  5. Yamaka ('Dvojice') - Opakování obsahu knih Vibhanga, Dhátukatha a Kathávatthu.
  6. Patthána ('Počátky', 'Základní podmínky' nebo 'Vztahy') - Popis zákonů, kterými se řídí dhammy uvedené v Dhammasangani.