Mahájánový buddhismus

Šántidéva: Uvedení na cestu k probuzení, Bódhičarjávatára

DharmaGaija 2000, 296 stran

Bódhičarjávatára (Uvedení na cestu k probuzení) představuje jeden z nejdůležitějších a nejpřekládanějších textů o teorii a praxi mahájánového buddhismu. V Tibetu se tato kniha během času stala standardní učebnicí s detailními instrukcemi pro altruistickou praxi bódhisattvy, především rozvoje probuzené mysli (bódhičitta). 

Kniha vychází s rozsáhlým komentářem překladatele, českého buddhistického mnicha Dhammadípy.

Jádro transcendentální moudrosti

DharmaGaia 1992, 45 stran

Přeložil: Josef Kolmaš

Květoslav Minařík, Helena Petrovna Blavacká: Mahájánské texty 

Canopus 1995, 176 stran

Podkladem komentářů Květoslava Minaříka v Mahájánských textech je HLAS TICHA. Helena Petrovna Blavacká (1831-1891), zakladatelka Theosofické společnosti, jej podle svých slov vybrala z Knihy zlatých předpisů, přeložila do angličtiny a vydala poprvé v r. 1889. Tyto starobylé texty, z nichž některé snad pocházejí z dob předbuddhistických, se kdysi naučila zpaměti při svém pobytu v tibetském pohraničí. Zlomky kromě Hlasu Ticha obsahují ještě DVĚ STEZKY a SEDM BRAN.

Diamantová sútra

DharmaGaia 2018, 407 stran

Diamantová sútra patří mezi nejhlubší, nejposvátnější a nejvlivnější texty mahájánového buddhismu. Japonští a čínští buddhisté jej považují za jeden z nejhůře pochopitelných. Je to poměrně krátký text, jenž obsahuje rozhovor mezi Buddhou a jeho žákem Subhútim. Jeho styl, dikce a poselství odpovídá ostatním pradžňápáramitovým textům a stejně jako v ostatních pradžňápáramitách jsou hlavními tématy prázdnota (šúnjatá) a cesta bódhisattvy. Prázdnota všech jsoucen a její dokonalé poznání (pradžňápáramitá) představuje základní filosofickou naukou celé pradžňápáramitové literatury.

Překlad a komentátor: Jiří Holba

Paul Williams: Mahájánový buddhismus

DharmaGaia 2018, 279 stran

Mahájánový buddhismus se od chvíle svého vzniku ve starověké Indii rozšířil po celé Asii a v Tibetu a východní Asii se stal převažující formou religiozity. V průběhu posledních pětadvaceti let zájem obyvatel Západu o mahájánu výrazně vzrostl, což se odráží jednak v množství odborných pojednání, jednak v počtu západních vyznavačů tibetského buddhismu a zenu.

Kniha Paula Williamse Mahájánový buddhismus je považována za standardní odborný úvod do tématu a jako taková byla přeložena do několika evropských a asijských jazyků a stala se součástí kurikula mnoha vzdělávacích a vědeckých institucí. Nové vydání knihy zaměřené na různorodost a bohatost mahájánového buddhismu bylo zevrubně přepracováno ve světle nejnovějších vědeckých poznatků. K původnímu pojednání o buddhismu indickém a tibetském byl přidán materiál o Číně a Japonsku, podrobný poznámkový aparát a rozšířená bibliografie. 

Z angličtiny přeložil: Petr Lisý

Nágardžuna: Filosofie střední cesty

OIKOYMENH 2012, 437 stran 

Antologie obsahuje 10 statí významných světových buddhologů, kteří se zabývají Nágárdžunovou buddhistickou filozofií střední cesty (madhjamaka), obsahující např. i učení o prázdnotě (šúnjatá) všech věcí a jevů. 


Sútra o rozvázání uzlů 

Sandhinirmóčanasútra

(Ťie šen-mi ťing)

Podle překladu Ctihodného Süan Canga 

z čínštiny přeložil Ctihodný Dhammadípa

s využitím komentáře od Ctihodného Woncheuka

Kniha je neprodejná a je určena pouze k volné distribuci.

Distribuci knihy zajišťuje Nadace DHAMMADIPA (www.dhammadipa.org) 

https://www.dhammadipa.cz/ke-stazeni/texty/

První vydání 2018

Vimalakírtiho sútra: 

Učení o nepředstavitelném vysvobození, 

s komentáři

DharmaGaia 2023

Prameny buddhismu sv. 6

409 stran

Ze sanskrtu a čínštiny přeložil Jan Vihan

https://dharmagaia.cz/kniha/vimalakirtiho-sutra/

Vimalakírtiho sútra (konec 1. stol. n. l.) patří k raným dílům indického mahájánového buddhismu. Vyniká ojediněle propracovaným dějem se zápletkou a humorem. Nastiňuje filosofii střední cesty (madhjamaka) a jejím ústředním tématem je dodnes převratná myšlenka neduality vnímání. Sútru ze sanskrtu přeložil Jan Vihan, který ji doprovodil podrobnými výňatky z čínských komentářů, předmluvou, poznámkami a doslovem. 

...

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky