Anguttaranikája

Anguttara-nikája (číselná sbírka) je čtvrtá z pěti nikájí ("sbírek"), z kterých se skládá sutta-pitaka pálijského kánonu.

Obsahuje celkem 9557 dosti krátkých sutt, které jsou rozděleny do jedenácti nipát (knih).

Sutty jsou rozděleny do jednotlivých knih nikoli podle obsahu, ale dle počtu bodů, ve kterých dané téma rozvádí (čtyři druhy štěstí, šest následků chudoby apod.). Kniha dvou například obsahuje sutty, které se zabývají daným tématem v párech, jako například sutta o dvou uměních jak být šťastný nebo sutta o dvou lidech, kterým je obtížné jejich dobro oplatit (tj. vlastním rodičům). Obdobně sutty z knihy třech pojednávají vždy o "třech věcech", jako tři důvody ke štěstí nebo trojí druh mluvy.Vložte svůj text...

Ékaka-nipáta nebo Éka-nipáta (Kniha jedněch): (překlad)

1. Kapitola (rúpádi-vagga)

2. Kapitola (nívaranappahána-vagga)

3. Kapitola (akammanija-vagga)

4. Kapitola (adanta-vagga)

5. Kapitola (panihita-aččha-vagga)

6. Kapitola (ačhará-sangháta-vagga)

7. Kapitola (virijárambhádi-vagga)

8. Kapitola (kaljánamittádi-vagga)

9. Kapitola (pamádádi-vagga)

10. Kapitola (dutija-pamádádi-vagga)

11. Kapitola (adhamma-vagga)

12. Kapitola (anápatti-vagga)

13. Kapitola (ekapuggala-vagga)

14. Kapitola (etadagga-vagga)

15. Kapitola (atthána-páli)

16. Kapitola (ekadhamma-páli)

17. Kapitola (pasáda-kara-dhamma-vagga

18. Kapitola (apara-aččharásangháta-vagga)

19. Kapitola (kájagatásati-vagga)20. Kapitola (amata-vagga)


Duka-nipáta (Kniha dvou): (překlad)

I. Prvních padesát sutt (pathamapannásaka)

1. Kapitola období dešťů (kammakarana-vagga)

2. Kapitola sporů (adhikarana-vagga)

3. Kapitola pošetilců (bála-vagga)

4. Kapitola duševního klidu (samačitta-vagga)

5. Kapitola shromáždění (parisa-vagga)

II. Druhých padesát sutt (dutijapannásaka)

6. Kapitola lidí (purisa-vagga)

7. Kapitola štěstí (sukha-vagga)

8. Kapitola podmíněného vznikání (sanimitta-vagga)

9. Kapitola jevů (dhamma-vagga)

10. Kapitola pošetilců (bála-vagga)

III. Třetích padesát sutt (tatijapannásaka)

11. Kapitola touhy (ásáduppadžaha-vagga)

12. Kapitola přání (ájáčana-vagga)

13. Kapitola darování (dána-vagga)

14. Kapitola ochrany (santhára-vagga)

15. Kapitola dosažení (samápatti-vagga)

16. Kapitola hněvu (kodha-pejjála)

17. Kapitola neprospěšných vlastností (akusala-pejjála)

18. Kapitola řádových pravidel (vinaja-pejjála)

19. Kapitola chtíče (rága-pejjála)


Tika-nipáta (Kniha třech): (překlad)

I. Prvních padesát sutt (pathamapannásaka)

1. Kapitola: bála-vagga

2. Kapitola: rathakára-vagga

3. Kapitola: puggala-vagga

4. Kapitola: devadúta-vagga

5. Kapitola: čúla-vagga

II. Druhých padesát sutt (dutijapannásaka)

6. Kapitola: bráhmana-vagga

7. Kapitola: mahá-vagga

8. Kapitola: ánanda-vagga

9. Kapitola: samana-vagga

10. Kapitola: lonakapalla-vagga

III. Třetích padesát sutt (tatijapannásaka)

11. Kapitola: samboha-vagga

12. Kapitola: ápájika-vagga

13. Kapitola: kusinára-vagga

14. Kapitola: jodhádžíva-vagga

15. Kapitola: mangala-vagga

16. Kapitola: ačelaka-vagga

17. Kapitola: kammaptha-pejjála

18. Kapitola: rága-pejjála


Čatukka-nipáta (Kniha čtyř):

I. Prvních padesát sutt (pathamapannásaka)

1. Kapitola: bhandagáma-vagga

2. Kapitola: čara-vagga

3. Kapitola: uruvelá-vagga

4. Kapitola: čakka-vagga

5. Kapitola: rohitassa-vagga

II. Druhých padesát sutt (dutijapannásaka)

6. Kapitola: puňňábhisanda-vagga (Jak být spojeni v příštích životech)

7. Kapitola: pattakamma-vagga

8. Kapitola: apannaka-vagga

9. Kapitola: mačala-vagga

10. Kapitola: asura-vagga

III. Třetích padesát sutt (tatijapannásaka)

11. Kapitola: valáhaka-vagga

12. Kapitola: kesi-vagga

13. Kapitola: bhaja-vagga

14. Kapitola: puggala-vagga

15. Kapitola: ábhá-vagga

IV. Čtvrtých padesát sutt (čatutthapannásaka)

16. Kapitola: indrija-vagga

17. Kapitola: patipadá-vagga

18. Kapitola: saňčetanija-vagga

19. Kapitola: bráhmana-vagga

20. Kapitola: mahá-vagga

V. Pátých padesát sutt (paňčamapannásaka)

21. Kapitola: sikkhápada-vagga

22. Kapitola: Parisasóbhana-vagga

23. Kapitola: duččarita-vagga

24. Kapitola: kamma-vagga

25. Kapitola: ápattibhja-vagga

26. Kapitola: abhiňňá-vagga

27. Kapitola: kammapatha-vagga

28. Kapitola: rága-pejjála


Paňčaka-nipáta (Kniha pěti): (překlad)

1. Kapitola: sekhabala-vagga

2. Kapitola: bala-vagga

3. Kapitola: paňčangika-vagga

4. Kapitola: sumana-vagga

5. Kapitola: mundarádža-vagga

6. Kapitola: nívarana-vagga

7. Kapitola: saňňá-vagga

8. Kapitola: jodhádžíva-vagga

9. Kapitola: thera-vagga

10. Kapitola: kakudha-vagga

11. Kapitola: phásuvihára-vagga

12. Kapitola: andhakavinda-vagga

13. Kapitola: gilána-vagga

14. Kapitola: rádža-vagga

15. Kapitola: tikanda-vagga

16. Kapitola: saddhamme-vagga

17. Kapitola: ágháta-vagga

18. Kapitola: upásaka-vagga

19. Kapitola: araňňa-vagga

20. Kapitola: bráhmana-vagga

21. Kapitola: kimbila-vagga

22. Kapitola: akkosa-vagga

23. Kapitola: díghačárika-vagga

24. Kapitola: ávásika-vagga

25. Kapitola: duččarita-vagga

26. Kapitola: upasampadá-vagga


Čhakka-nipáta (Kniha šesti):

1. Kapitola: áhunejja-vagga

2. Kapitola: sáraníja-vagga

3. Kapitola: anuttarija-vagga

4. Kapitola: devatá-vagga

5. Kapitola: dhammika-vagga

6. Kapitola: mahá-vagga

7. Kapitola: devatá-vagga

8. Kapitola: arahatta-vagga

9. Kapitola: síti-vagga

10. Kapitola: ánisamsa-vagga

11. Kapitola: tika-vagga

12. Kapitola: sámaňňa-vagga


Sattaka-nipáta (Kniha sedmi):

1. Kapitola: dhana-vagga

2. Kapitola: anusaja-vagga

3. Kapitola: vadždži-sattaka-vagga

4. Kapitola: devatá-vagga

5. Kapitola: mahá-jaňňa-vagga

6. Kapitola: abjákata-vagga

7. Kapitola: mahá-vagga

8. Kapitola: vinaja-vagga

9. Kapitola: samana-vagga

10. Kapitola: áhunejja-vagga


Atthaka-nipáta (Kniha osmi): (překlad)

1. Kapitola: mettá-vagga

2. Kapitola: mahá-vagga

3. Kapitola: gahapati-vagga

4. Kapitola: dána-vagga

5. Kapitola: uposatha-vagga

6. Kapitola: gotamí-vagga

7. Kapitola: bhúmičála-vagga

8. Kapitola: jamaka-vagga

9. Kapitola: sati-vagga

10. Kapitola: sámaňňa-vagga

11. Kapitola: rágapejjála


Navaka-nipáta (Kniha devíti):

1. Kapitola: sambodhi-vagga

2. Kapitola: síhanáda-vagga

3. Kapitola: sattávása-vagga

4. Kapitola: mahá-vagga

5. Kapitola: sámaňňa-vagga

6. Kapitola: khema-vagga

7. Kapitola: satipatthána-vagga

8. Kapitola: sammappadhána-vagga

9. Kapitola: iddhipada-vagga

10. Kapitola: rágapejjála-vagga


Dasaka-nipáta (Kniha desíti): (překlad)

1. Kapitola: ánisamsa-vagga

2. Kapitola: nátha-vagga

3. Kapitola: mahá-vagga

4. Kapitola: upáli-vagga

5. Kapitola: akkosa-vagga

6. Kapitola: sačitta-vagga

7. Kapitola: jamaka-vagga

8. Kapitola: ákankha-vagga

9. Kapitola: thera-vagga

10. Kapitola: upáli-vagga

11. Kapitola: samanasaňňá-vagga

12. Kapitola: paččorohani-vagga

13. Kapitola: parisuddha-vagga

14. Kapitola: sádhu-vagga

15. Kapitola: arija-vagga

16. Kapitola: puggala-vagga

17. Kapitola: džánussoni-vagga

18. Kapitola: sádhu-vagga

19. Kapitola: arijamagga-vagga

20. Kapitola: aparapuggala-vagga

21. Kapitola: karadžakája-vagga

22. Kapitola: sámaňňa-vagga

23. Kapitola: rága-pejjála


Ékadasaka-nipáta (Kniha jedenácti): (překlad)

1. Kapitola: nissaja-vagga

2. Kapitola: anussati-vagga

3. Kapitola: sámaňňa-vagga

4. Kapitola: rága-pejjála

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky