Překlady Jana Mareše


Vznešená dháraní "Podstata nezměrné dlouhověkosti a moudrosti " (pdf) 


Vznešená promluva o dháraní Buddhovy podstaty (pdf) 


Vajravidāraṇa Dhāraṇī (pdf)


Vznešená Mārīcī Dhāraṇī (pdf)


Vznešená Vasudhárá Dháraní (pdf)


Dháraní slavné Vadžranakhí (pdf)


Obřady pro modře oděného Vadžrapániho (pdf)


Amitájus Dháraní (pdf)


Lankávatára sútra  (pdf)

Dháraní z 9. kapitoly.


Sad-dharma pundarika sútra (pdf)

Kapitola dvacátá šestá: Dháraní. 

Tathagata-garbha-sutra (pdf) 

Tripitaka č. 667

Sútra o deseti správných způsobech jednání (pdf)

Taišó Tripitaka 600)

Sútra Mahá Čandí Dháraní srdce matky sedmi koti Buddhů (pdf)

Taišó Tripitaka svazek 20, č. 1077 

Aparimita-āyur-jñāna-suviniścita-tejo-rāja-tathāgata dhāraṇī (pdf)

Buddha pronáší mahāyānovou Sūtru s Dhāraṇī zaručeného poznání Tathāgaty, zářícího krále nekonečného života.

Sútra pravého Buddhy (pdf)

Tato sútra Pravého Buddhy je spontánní zjevení z prvotního vědomí živého Buddhy Lian-šenga ("z lotosu zrozeného"), proměněného těla Bílého Mahāpadmakumāra ("dítě velkého lotosu") z jezer Velkého dvojitého lotosu v Západním ráji (Sukhávatí).

Vaisali Sutra (pdf)

Vznešená sútra o vstupu do velkého města Vaišálí 


Usnisa Vijaya Dharani Sutra (pdf)


Sútra velkého nágy Krkaly (pdf)

Buddhou vyřčená sútra o porážce následovníků vnější cesty velkým nāgou Kṛkalou 


Sútra tisíce očí a rukou (pdf)


Maha Karunikacitta Dharani (pdf)


Mahálakšmí sútra (pdf1, pdf2) a anglicky

GJA-KAR KED-DU

v sanskrtu: Mahášrí / Mahálakšmí sútra

BOD-KED DU / PEL-ČEN MO'I DO /

v tibetštině: Pelčen Mo'i Do


Mahájána Árja Sangháta sútra Dharmaparjája (pdf)

Po mnoho století byla Sangháta Sutra aktivně recitována, kopírována, překládána a ceněna jak v Indii, tak ve střední Asii. Zdá se ale, že po desátém století Sangháta byla zapomenuta.
Sangháta byla poprvé zapsána v sanskrtu. Stejně jako u všech ostatních buddhistických súter se předpokládá, že byla dlouho sdílena ústně, než byla zapsána - v případě Sangháty na palmové listy a březovou kůru, na které byla napsána většina rukopisů v Indii.
Později byla přeložena do všech hlavních jazyků buddhistických komunit na severu, severozápadě a východě Indie: khotanštiny, čínštiny, sogdštiny a tibetštiny. Tato překladatelská práce proběhla v průběhu pátého až desátého století. Nejsou známy žádné komentáře k Sanghátě, ale sútru zmiňuje a cituje ji indický pandit Abhíjíragupta v dvanáctém století.
Historický výzkum a přítomnost velkého počtu rukopisů naznačují, že Sangháta byla přinejmenším do osmého století obzvláště důležitým textem pro buddhistické komunity na severozápadě Indie a ve střední Asii.
Není jasné, proč se na ni pozapomnělo. Nějaký čas na začátku druhého tisíciletí byl původní sanskrtský text zcela ztracen. Překlady byly zachovány v tibetských a čínských kánonech a fragmenty překladů přežily také v řadě středoasijských jazyků. 
Ve třicátých letech minulého století na nejsevernějším toku Indu v Pákistánu vesničané žijící na suchém a hornatém místě zvaném Gilgit narazili na zasypanou stúpu, v níž byla umístěna sbírka sanskrtských rukopisů napsaných na křehkých a rozpadajících se svitcích z březové kůry. Zpočátku vesničané nerušeně opustili stúpu a poznali její posvátnou povahu.

Když se však začaly objevovat velmi staré rukopisy k prodeji na okolních trzích, britští koloniální správci oblasti si toho všimli, prozkoumali zdroj a nařídili archeologický průzkum místa. Vykopávky odhalily sanskrtská buddhistická písma, která otřásla světem buddhistických učenců. Do této neocenitelné sbírky byly zahrnuty sanskrtské verze mnoha nejznámějších písem mahájánového buddhismu - Sútra diamantového ostří, Osm tisíc veršů dokonalosti sútry Moudrosti a Lotosová sútra. Ale ze všech textů zachovaných v této stúpě bylo nalezeno nejvíce kopií Sangháty sútry, více než jakýchkoli dalších textů. Data těchto rukopisů naznačují, že Sangháta měla v průběhu staletí rozhodující místo v srdcích a praxi buddhistů.


Bhaisadžja-guru sútra (pdf)

Jeden z prvních mahájánských textů, který pochází pravděpodobně ze třetího století n. l. Může pocházet ze Střední Asie, ale existují pouze fragmenty verzí ve středoasijských jazycích. Práce má čtyři hlavní témata: dvanáct slibů Bhaisadžjagurua - Buddhy uzdravení; požehnání získaná těmi, kdo ho slyší, recitují atd., jméno Buddhy; způsob uctívání Bhaisadžjagurua; dvanáct jakšovských generálů.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky