Šrávakové

Šrávakové (聲聞). Ti, kdo přijal ústní učení od Buddhy. Níže je uvedeno několik Buddhových žáků:


Ádžňátakaundinja (阿若憍陳如) byl jedním z prvních pěti Buddhových žáků. Je považován za "staršího".

Ánanda (阿難) byl mladším bratrem Dévadatty. Jako Buddhův průvodce je známý tím, že vyslechl a pamatoval si všechna Buddhova učení. Ánanda se po Buddhově parinirváně stal arhatem. Na prvním shromáždění arhatů přednesl zpaměti všechna učení pro sestavení súter. Po Mahákšasjapovi je uznáván jako druhý patriarcha buddhistické linie.

Aniruddha (阿那律) se brzy po Buddhově osvícení stal jeho žákem. Když Buddha učil, usínal a Buddha ho za to pokáral. Zahanbeně cvičil dnem i nocí beze spánku a přišel o zrak. Byl však schopen vidět svým božským okem[1].

Ašvadžit (阿說示) byl jedním z prvních pěti Buddhových žáků. Měl krásné rysy a majestátní vystupování. Šáriputra byl ohromen a zeptal se ho na jeho učitele. Ašvdžit vysvětlil Šáriputrovi závislé vznikání dharmy. Šáriputra se pak připojil k Buddhovu řádu.

Cullapatka (周梨槃陀迦), zvaný také Šuddhipanthaka, a jeho dvojče Patka (Panthaka) se narodili na cestě, když jejich rodiče cestovali. Na Buddhovo učení však zapomínal. Buddha mu pak doporučil, aby si při každodenním úklidu zapamatoval krátkou větu "odstraň prach a špínu". Poté dosáhl arhatství a transcendentálních schopností.

Dévadatta (提婆達多) byl Buddhův bratranec, se kterým od dětství soupeřil. Stal se jeho žákem poté, co Buddha dosáhl dokonalého osvícení. Dvanáct let tvrdě trénoval, ale arhatství nedosáhl. Znechucený studoval magii a založil vlastní skupinu. Dévadatta ubil k smrti mnišku jménem Utpalavárá a několikrát se pokusil zavraždit Buddhu a zničit Sanghu. Po své smrti se propadl do pekla. V předchozím životě však předal Buddhovi učení mahájány. Navzdory zlým skutkům, které za svého života vykonal, Buddha v Lotosové sútře prorokuje, že se Dévadatta stane buddhou zvaným Dévarádža.

Gavámpati (憍梵波提) byl kvůli své minulé karmě po 500 životů krávou. Jako Buddhův žák stále přežvykoval jako kráva a lidé se mu posmívali a mluvili o něm jako bhikšu s kravskou tváří. Buddha ho ze soucitu poslal do zahrady v nebi Trajastrimša, aby se tam cvičil v meditaci. Po Buddhově parinirváně se vrátil na Zemi a brzy poté i on vstoupil do parinirvány.

Kálodájin (迦留陀夷) byl žák, jehož pleť byla velmi černá. V noci žebral o jídlo. Jedna těhotná žena potratila, když ho v noční tmě spatřila v záblesku blesku. Buddha pak stanovil, že po poledni nesmí nikdo žebrat o jídlo.

Kapphina (劫賓那) se narodil v souhvězdí Štíra. Říká se, že rozuměl astronomii, byl králem jižní Kaušaly a poté se stal Buddhovým žákem a dostal mnišské jméno Mahákapphina. V Lotosové sútře Buddha prorokuje, že se Kapphina stane buddhou pojmenovaným Samanta-Prabhása.

Bratři Kášjapovi (三迦葉) Uruvilvákášjapa (優樓頻螺迦葉), Nadíkášjapa (那提迦葉) a Gajákášjapa (伽耶迦葉). Původně uctívači ohně se spolu se svými 1000 stoupenci připojili k Buddhovu řádu.

Maháčulla (摩訶周那), zvaný také Patka, Panthaka nebo Mahápanthaka, byl starším dvojčetem Cullapatky. Byl inteligentnější než jeho dvojče a po vstupu do Buddhova řádu brzy dosáhl arhatství.

Mahákšasjapa (摩訶迦葉) byl původně bráhmanem v Magadze. Žákem se stal tři roky poté, co Buddha dosáhl osvícení. Za osm dní Mahákšasjapa dosáhl arhatství. Je považován za předního v asketických praktikách. Když Buddha zvedl květinu, jediný Mahákšajapa v obrovském shromáždění pochopil význam a odpověděl úsměvem. Buddha mu pak svěřil pokračování linie a stal se prvním patriarchou po Buddhově parinirváně. Po svěření linie Ánandovi se Mahákšajapa vydal na horu Supí vrch (Grdhrakúta). Tam zůstal v samádhi. Do parinirvány vstoupí po příchodu dalšího Buddhy, Maitréji.

Mahákátjána (摩訶迦旃延) se narodil v kastě bráhmanů v království Avanti v západní Indii. Studoval Védy u svého strýce rši Ásity, který předpověděl, že princ Siddhártha dosáhne buddhovství. Mahákátjána pak následoval Buddhu po smrti Asity. Díky pilnému výcviku pod Buddhovým vedením dosáhl Mahákátjána arhatství. Po Buddhově parinirváně často diskutoval s ne-buddhisty a je považován za předního polemika.

Mahákušthila (摩訶拘絺羅) vstoupil do Buddhova řádu poté, co tak učinil jeho synovec Šáriputra. Brzy dosáhl arhatství a získal neomezenou výmluvnost. Buddha ho chválil jako předního ve výmluvnosti.

Mahámaudgaljána (大目揵連) se spolu se svými žáky po vzoru svého dobrého přítele Šáriputry stal Buddhovým žákem a za měsíc dosáhl arhatství. Šáriputra je vyobrazen, jak stojí po Buddhově pravici a Maudgaljána po jeho levici. Maudgaljána byl krátce před Buddhovou parinirvánou ukamenován bráhmany. Je považován za předního v transcendentálních schopnostech.

Mahánáma (摩訶那摩 nebo 摩訶男) znamená velké jméno. Byl jedním z prvních pěti Buddhových žáků.

Nanda (難陀). (1) Nanda byl Buddhův nevlastní bratr. Říkalo se mu také Sundara-Nanda (孫陀羅難陀), přičemž jméno jeho manželky Sundarí bylo přidáno pro odlišení od Nandy, pastýře dobytka. Byl vysoký a pohledný, měl třicet znaků velkého muže. Poté, co se stal mnichem pod Buddhovým vedením, byl stále připoután ke své ženě. Díky Buddhovu obratnému učení ukončil svou lásku a touhu a dosáhl arhatství. (2) Nanda byl pastýř dobytka, který každý den nabízel Buddhovi a jeho žákům mléko během jejich tříměsíčního letního ústraní. V domnění, že Buddha o pasení dobytka nic neví, mu kladl otázky. Poté, co mu Buddha řekl jedenáct věcí o pasení dobytka, byl Nanda hluboce dojat a připojil se k Buddhovu řádu.

Patka (半託迦), zvaný také Panthaka nebo Mahápanthaka, byl starším dvojčetem Cullapatky. Byl inteligentnější než jeho dvojče a vynikal v pěti studiích. Arhatství dosáhl brzy po vstupu do Buddhova řádu.

Pilindavatsa (畢陵伽婆蹉) byl bráhmanem, který se vycvičil v praxi manter. Poté, co se setkal s Buddhou, ztratily jeho mantry svou sílu. Poté se připojil k Buddhovu řádu.

Pindola-Bharadvádža (賓頭盧頗羅墮) je také nazýván arhat s dlouhým obočím a Bharadvádža je jedním ze šesti slavných rodových jmen bráhmanů. Je jedním ze šestnácti velkých arhatů, kteří z různých důvodů zůstávají na světě. Pindola byl synem státního ministra a arhatství dosáhl v mladém věku. Když se však vytahoval svými transcendentálními schopnostmi, Buddha ho pokáral a zakázal mu vstoupit do parinirvány. Proto je stále na světě a osvobozuje vnímající bytosti.

Púrna (富樓那) se také nazývá Púrna-Maitrájaníputra, pod rodovým jménem své matky Maitrájaní. Byl synem ministra krále Šuddhodany z království Kapilavastu. Byl velmi inteligentní a v mládí studoval Védy. V noci, kdy princ Siddhártha opustil palác, aby hledal pravdu, odešel i on se třiceti přáteli praktikovat askezi do sněžné hory. Dosáhl čtyř dhján a pěti transcendentálních sil. Poté, co Siddhártha dosáhl buddhovství a provedl první otočení kola Dharmy v Jelením parku, stal se mnichem Buddhova řádu a brzy dosáhl arhatství. Je považován za předního v objasňování Dharmy, protože jeho učením bylo vysvobozeno přibližně 99 000 lidí.

Ráhula (羅睺羅) byl jediným synem Šakjamuniho Buddhy a Jašodhary. Narodil se po šesti-letém těhotenství při zatmění měsíce poté, co Buddha dosáhl dokonalého osvícení. Ráhula měl šest let, když se Buddha vrátil do městského království Kapilavastu, a na Buddhův příkaz se stal mnichem-novicem. Především v tajném výcviku se má znovuzrodit jako nejstarší syn každého budoucího Buddhy.

Revata (離婆多) je mladším bratrem Šáriputry. Při meditaci v chrámu spatřil dva duchy, jak se perou o mrtvolu. Uvědomil si iluzornost těla, zřekl se rodinného života a stal se Buddhovým žákem. Když cestoval bosý po zasněžené zemi, omrzly mu nohy. Buddha ho pochválil za jeho spokojenost s málem hmotných věcí a dovolil mu nosit boty.

Šáriputra (舍利弗) se spolu se svými žáky připojil k Buddhovu řádu brzy po Buddhově osvícení. Po čtyřiačtyřiceti letech, kdy byl hlavním žákem, aby se vyhnul zármutku nad Buddhovou parinirvánou, požádal Buddhu o svolení vstoupit do parinirvány dříve než Buddha a získal je. Je považován za předního v moudrosti mezi žáky.

Subhútí (須菩提) je mezi žáky nejvýznamnější v chápání významu prázdnoty. Je hlavním řečníkem v Pradžňá-páramitá sútře.

Svágata (莎伽陀). Podle Buddhovy Sútry promluv o zásluhách bhikšu Svágaty tento bhikšu jménem Svágata ležel opilý pod stromem. Buddha pochválil jeho zásluhy za to, že si podrobil pomstychtivého draka, a vysvětlil, že Svágata není ve skutečnosti opilý, ale opilost účelově předstírá.

Upálí (優波離) byl holičem na královském dvoře. Stal se žákem spolu s Ánandou šest let poté, co Buddha dosáhl dokonalého osvícení. Především dodržoval přikázání a podílel se na sestavení Vinaji na prvním shromáždění arhatů po Buddhově parinirváně.

Upananda (跋難陀) a jeho bratr Nanda (難陀) často způsobovali kázeňské problémy. Kvůli jejich přestupkům musel Buddha přidat několik dalších přikázání. Upananda se radoval z Buddhovy parinirvány, protože podle jeho názoru osvobodila žáky od omezení.

Vakkula (薄拘羅) nebo Vakula byl žákem, který se dožil 160 let bez jediné nemoci nebo bolesti.

Vášpa (婆師波) byl jedním z prvních pěti Buddhových žáků. Zatímco Mahákášjapa se po Buddhově parinirváně stal vůdcem starších, kteří vytvořili sektu Sthaviraváda, jež přežívá dodnes jako škola Theraváda, Vánipa se stal vůdcem zástupu, který vytvořil sektu Mahásanghika, jež položila základy pro vznik mahájány.

Jašoda (耶舍 nebo 耶輸陀) pocházel z Váránasí ve střední Indii, byl synem bohatého stařešiny. Viděl Buddhu v Jelením parku s jeho prvními pěti žáky a stal se jeho šestým žákem.


[1] Pět očí (pañca-cakṣu, 五眼). Jsou to (1) fyzické oko, s nímž se vnímající bytost rodí; (2) božské oko, které může vidět cokoli kdekoli; (3) oko moudrosti, které může vidět prázdnotu dharmy; (4) oko dharmy, které může rozlišovat všechny dharmy; a (5) Buddhovo oko vševědoucnosti, které zahrnuje předchozí čtyři na nejvyšší úrovni.

https://www.sutrasmantras.info/glossary.html#rebelVytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky