Deset významných Buddhových žáků

Ráhula

Buddhův syn. Jeho matkou byla Jašódhara. Ráhula se právě narodil, když Buddha dospěl k rozhodnutí opustit rodi­nu a hledat osvícení (bódhi). Ráhula již jako sedmileté dítě vstoupil do sanghy (řádu) a je proto považován za patrona noviců. Získal zasvěcení od Šáriputry. Pravděpodobně zemřel ve velmi mladém věku, dlouho před smrtí svého otce. - Ráhula patří k deseti velkým učedníkům Buddhy.

Šáriputra

Vlastním jménem Upatišja (Upatissa), zvaný "syn Sárin", žák významného mnicha Vairadíputry. S přítelem Maudgaljánou a se svými spoluučedníky opustili Saňdžaju a dali se k Buddhovi krátce po jeho probuzení. Sáriputra vynikal především intelektem, moudrostí (pradžňá). Zemřel několik měsíců před Buddhou.


Mahákášjapa

syn bohatého bráhmana. Žil se svou chotí, která byla téhož založení, po dvanáct let v naprosté cudnosti. Buddha ho přijal do obce okamžitě. Proslul pevnou kázní a mravní přísnosti.

Významnou úlohu sehrál při prvním buddhistickém koncilu, který svolal krátce po Buddhově smrti.


Ánanda

Buddhův bratranec a věrný pobočník. Buddha Anandu přijal do obce 2 roky po svém probuzení, při návštěvě Kapilavastu. Ananda měl vynikající paměť; celý druhý "koš" buddhistické nauky - sútrapitaka, je založen vesměs na jeho vzpomínkách na Buddhova kázání a rozpravy. Byl sestaven na prvním koncilu v Rádžagrze. Byl Buddhovi velmi oddán. Hodnost jeho pobočníka přijal poté, co ho Buddha ujistil, že mu z toho nebudou plynout žádné výhody. Odhalil také Dévadattovy pikle proti Buddhovi. Ananda se hodně věnoval vyučování mnišek, naléhavě se přimlouval za zřízení jejich řádu, což mu mnozí, zejména Mahákášjapa, později vyčítali. Arhantem se stal až po Buddhově smrti.Subhúti

proslul svými meditacemi o přátelské něze (maitrí; metta). V prádžňápáramitásútrách to obvykle bývá právě Subhúti, kdo vysvětluje doktrínu všeobecné vesmírné prázdnoty (šúnjata).

Maudgaljána

vlastním jménem Kólita z rodu Mudgalova. Stavem brahmán, vstoupil do obce společně se svým přítelem od dětství Sáriputrou. Odešel s ním a s mnoha jinými od šramany Saňdžaji Vairadíputry. Proslul svými nadpřirozenými schopnostmi, hlavně jasnovidectvím a magickými praktikami a vynikal v esoterických znalostech a v zázracích. Sochy Maudgljánovy a Sáriputrovy často stojí po boku soch Buddhových v mnoha klášterech a chrámech. Maudgaljánu zavraždili odpůrci buddhismu krátce před Buddhovým skonem.


Púrna (Punna)

bohatý kupec ze Súrpáraky (dnešní Supára v okrese Thána u Bombaje). Když se dozvěděl o Buddhovi a jeho učení, odebral se do Srávastí k Anáthapindadovi a požádal ho, aby ho uvedl k Buddhovi. Po nějakém čase praxe se vrátil na západ, aby tam šířil nauku, jeho spoluobčané však nebyli nakloněni novému učení a chtěli kupce Púrnu bít. Nebránil se však. Byl rozhodnut podstoupit i mučednickou smrt, tak byl přesvědčen o Buddhově pravdě. Tak své protivníky morálně odzbrojil a založil buddhistickou obec. Dal pro mnichy zbudovat klášter v Santalovém háji; prý se tak stalo zázrakem. Sám Buddha v tom klášteře strávil několik dnů; přiletěl a odletěl povětřím, jak se píše.


Kátjájana (Kaččájana)

kněz obětník krále Pradjóty, který byl vyslán, aby pozval Buddhu do Udždžajiní, a byl přijat do obce a vzdělán v nauce. S úctou byl nazýván Velký Kátjájana (Mahákátjájana). Připisují se mu díla Nettipakarana (Vůdčí traktát) a Pétakópadésa (Rady studujícím). Byl výborný v disputacích a ve výkladu nauky.


Aniruddha

Buddhúv bratranec, přijatý za mnicha při první Buddhově návštěvě Kapilavastu dva roky po Buddhově probuzení. Měl "božský zrak".


Upáli

bývalý lazebník na šákjovském královském dvoře. Byl to odborník na záležitosti kázně, organizace a rituálu. Jeho odpovědi na otázky Mahákášjapovy se staly základem Vinajapitaky.


.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky