Khuddaka-nikája

"krátké" rozpravy. Rozsáhlá sbírka směsí různých aforismů, ponaučení a poezie, kromě jiného obsahuje i známé Dhammapada


Skládá se z patnácti knih (osmnáct v barmské verzi):

1. Khuddakapátha - krátké pasáže

2. Dhammapada - slova učení

3. Udána - proslovy (1.10 - Báhija, 3.10 Pozorování světa)

4. Itivuttaka - "tak řekl Buddha"

5. Sutta-nipáta - Sbírka rozprav

6. Vimanavatthu - Příběhy nebeských příbytků (83 básní, každá s vysvětlením, jak prospěšné činy vedly k božskému znovuzrození v jedné z nebeských sfér. )

7. Petavatthu - Příběhy hladových duchů

8. Theragátha - verše starších mnichů  

9. Therigátha - verše starších jeptišek

10. Džátaka - příběhy minulých vtělení Buddhy (547 příběhů, které vyprávějí některé z předchozích životů Buddhy během jeho dlouhé cesty jako bódhisatty usilujícího o probuzení.

11. Niddesa - výklad. (Tato kniha tradičně připisovaná Šáriputrovi je sérií komentářů k částem Sutta-nipata.

12. Patisambhidamagga - metoda rozlišování

13. Apadana - příběhy 

14. Buddhavamsa - historie buddhů

15. Carijapitaka - Kodex chování (příběhy ve verších o 35 předchozích životech Buddhy. Tyto příběhy, které Buddha údajně vykládal na Šáriputrovu žádost, popisují bóddhisattvickou praxi sedmi z deseti páramit (dokonalostí).

16. Nettippakarana 

17. Petakopadesa

18. Milindapaňhá - otázky Milindy (rozsáhlé dílo otázek řecko-baktrijského krále Milindy (Menandra) a odpovědí mnicha Nágasény, V češtině vyšel pouze kratičký výběr z tohoto rozsáhlého díla. Pochází zhruba z doby kolem počátku našeho letopočtu,