Khuddaka-nikája

"krátké" rozpravy. Rozsáhlá sbírka směsí různých aforismů, ponaučení a poezie, kromě jiného obsahuje i známé Dhammapada


Skládá se z patnácti knih (osmnáct v barmské verzi):

1. Khuddakapátha - krátké pasáže. Sbírka pravidel a předpisů týkajících se obřadů.

2. Dhammapada - slova učení. 423 veršů věnovaných základům buddhistické nauky.

3. Udána - proslovy (1.10 - Báhija, 3.10 Pozorování světa). 80 slavnostních výroků Buddhy. Každému výroku předchází vyprávění ukazující kontext, ve kterém výrok zazněl. Anglicky: ZDE

4. Itivuttaka - "tak řekl Buddha". Pojednání o mravních otázkách, jež jsou připisována Buddhovi.

5. Sutta-nipáta - Sbírka rozprav. Jedna z nejstarších částí kanonické literatury.

6. Vimanavatthu - Příběhy nebeských příbytků (83 básní, každá s vysvětlením, jak prospěšné činy vedly k božskému znovuzrození v jedné z nebeských sfér. )

7. Petavatthu - Příběhy hladových duchů.

8. Théragátha - verše starších mnichů. Sbírka 107 písní. 

9. Thérígátha - verše starších jeptišek. 73 písní.

10. Džátaka - příběhy minulých vtělení Buddhy (547 příběhů, které vyprávějí některé z předchozích životů Buddhy během jeho dlouhé cesty jako bódhisatty usilujícího o probuzení.

11. Niddesa - výklad. (Tato kniha tradičně připisovaná Šáriputrovi je sérií komentářů k částem Sutta-nipata.

12. Patisambhidamagga - metoda rozlišování. Analytická pojednání ve stylu abhidharmy.

13. Apadána - příběhy. Příběhy o dřívějších životech mnichů, mnišek a světců, proslulých svou dobročinností. 

14. Buddhavamsa - historie buddhů. Veršovaná vyprávění o osudech 24 buddhů, kteří předcházeli Buddhovi Šakjamunimu.

15. Čarijápitaka - Kodex chování (příběhy ve verších o 35 předchozích životech Buddhy. Tyto příběhy, které Buddha údajně vykládal na Šáriputrovu žádost, popisují bóddhisattvickou praxi sedmi z deseti páramit (dokonalostí).

16. Nettippakarana - Text někdy zahrnutý v Khuddakanikája. Hlavním tématem tohoto textu je buddhistická hermeneutika prostřednictvím systematizace Buddhova učení. Je považováno za kanonické podle barmské tradice theravády, ale není zahrnuto v jiných théravádových kánonech.

17. Petakopadesa - stejně jako Nettippakarana.

18. Milindapaňhá - otázky Milindy. Rozsáhlé dílo otázek řecko-baktrijského krále Milindy (Menandra) a odpovědí mnicha Nágasény. Je považováno za kanonické v barmském buddhismu. Zkrácená verze je zahrnuta jako součást čínských mahajánových překladů kánonu. Není považováno za kanonické v thajském nebo šrílanském buddhismu. V češtině vyšel pouze kratičký výběr z tohoto rozsáhlého díla. Pochází zhruba z doby kolem počátku našeho letopočtu, 


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky