Samjutta-nikája

Sagátha-vagga (Soubor "Sagátha"):

 • 1. Dévatá-samjutta (Bohové)
 • 2. Dévaputta-samjutta (Synové bohů)
 • 3. Kósala-samjutta (/Král/ Pasénadi z Kósaly)
 • 4. Mára-samjutta (Mára)
 • 5. Bhikkhuní-samjutta (Mnišky)
 • 6. Brahma-samjutta (Brahma)
 • 7. Bráhmana-samjutta (Bráhmani)
 • 8. Vangísa-samjutta (/Ctihodný/ Vangísa)
 • 9. Vana-samjutta (Les)
 • 10. Jakkha-samjutta (Duchové)
 • 11. Sakka-samjutta (Sakka /král bohů/)

II. Nidána-vagga (Soubor "Zdroj")

 • 12. Nidána-samjutta (Zdroj)
 • 13. Abhisamaja-samjutta (Uskutečnění)
 • 14. Dhátu-samjutta (Prvky)
 • 15. Anatamagga-samjutta (Nepředstavitelný počátek putování)
 • 16. Kassapa-samjutta (/Ctihodný/ Mahá Kassapa)
 • 17. Lábhasakkára-samjutta (Zisk a pocty)
 • 18. Ráhula-samjutta (/Ctihodný/ Ráhula)
 • 19. Lakkhana-samjutta (/Ctihodný/ Lakkhana)
 • 20. Ópamma-samjutta (Přirovnání)
 • 21. Bhikkhu-samjutta (Mniši)

III. Khandha-vagga (Soubor "Skupiny"):

 • 22. Khandha-samjutta (Osobnostní skupiny)
 • 23. Rádha-samjutta (/Ctihodný/ Rádha
 • 24. Ditthi-samjutta (Názory)
 • 25. Okkantika-samjutta (Vracející se na stezku)
 • 26. Uppáda-samjutta (Vznikání)
 • 27. Kilésa-samjutta (Nečistoty)
 • 28. Sáriputta-samjutta (/Ctihodný/ Sáriputta
 • 29. Nága-samjutta (Nágové)
 • 30. Supanna-samjutta (Supannové
 • 31. Gandhabbakája-samjutta (Gandhabbové)
 • 32. Valáhaka-samjutta (Bohové oblaků)
 • 33. Vaččhagotta-samjutta (/Ctihodný/ Vaččhagotta)
 • 34. Samádhi-samjutta (Soustředění)

IV. Salájatana-vagga (Soubor "Šest smyslových oblastí"):

 • 35. Salájatana-samjutta (Šest smyslovách oblastí)
 • 36. Védaná-samjutta (Pociťování)
 • 37. Mátugáma-samjutta (Ženy)
 • 38. Džambukhádaka-samjutta (/Poutník/ Džambukhádaka)
 • 39. Sámandaka-samjutta (/Poutník/ Sámandaka)
 • 40. Moggallána-samjutta (/Ctihodný/ Moggallána)
 • 41. Čitta-samjutta (/Hospodář/ Čitta)
 • 42. Gámani-samjutta (Náčelník vesnice)
 • 43. Asankhata-samjutta (Nezformovaný stav)
 • 44. Avjákata-samjutta (To, co nebylo řečeno)

V. Mahá-vagga (Soubor "Velká kapitola"):

 • 45. Magga-samjutta (Stezka)
 • 46. Bodždžhanga-samjutta (Členy probuzení)
 • 47. Satipatthána-samjutta (Ustavení uvědomění)
 • 48. Indrija-samjutta (Schopnosti)
 • 49. Sammappadhána-samjutta (Správná snažení)
 • 50. Bala-samjutta (Síly)
 • 51. Iddhipáda-samjutta (Základy psychické síly)
 • 52. Anuruddha-samjutta (/Ctihodný/ Anuruddha)
 • 53. Džhána-samjutta (Vnor /tj. meditační pohroužení/)
 • 54. Ánápána-samjutta (Nádech a výdech)
 • 55. Sótápatti-samjutta (Vstup do proudu)
 • 56. Sačča-samjutta (Pravdy)

Rozdělení na soubory (vaggy) zde uvedené odpovídá edici kánonu od Pali Text Society a barmské edici. Sinhálská a thajská edice rozděluje sbírku rozdílně.Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky