Tripitaka (Tipitaka)

Vinaja-pitaka

Zprávy o vzniku buddhistické sanghy (obce), kázeňská pravidla upravující vzájemné soužití mnichů, příp. mnišek.

Sútra-pitaka

Naukové texty. Rozhovory Buddhy a některých jeho významných učedníků s žáky i laiky.

Abhidharma-pitaka

Kompendium buddhistické psychologie a filozofie.


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky