Vznešená Dhāraṇī chválící vlastnosti Nezměrného

འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

'phags pa yon tan bsngags pa dpag tu med pa zhes bya ba'i gzungs

Noble Dhāraṇī Praising the Qualities of the Immeasurable One


Āryāparimita­guṇānuśāṁsa­nāma­dhāraṇī

Toh 851

Degé Kangyur, vol. 100 (gzungs 'dus, e), folio 64.a.

Translated by The Dharmachakra Translation Committee under the patronage and supervision of 84000: Translating the Words of the Buddha

přeložil Překladatelský výbor Dharmačakra pod záštitou a dohledem 84000: Překládání slov Buddhy

český překlad: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš1.­1 Homage to the Three Jewels.

Poklona Třem klenotům.


1.­2 namo ratna trayāya

namo bhagavate amitābhāya

tathāgatāya arhate saṃyak­sambuddhāya |

tadyathā oṃ amite amitodbhave

amita­saṃbhave

amita­vikrānte

amita­gamini

gagana­kīrti­kare

sarva­kleśa­kṣayaṃ­kare svāhā |


1.­3 The ritual instructions for this dhāraṇī are as follows: Reciting it once purifies the karmic obscurations that you have accumulated over one hundred thousand eons. If you recite it three times a day every day, all your misdeeds will be purified, and you will obtain the roots of virtue generated by one thousand buddhas. If you recite it twenty-one times it will purify the four root downfalls. If you recite it one hundred thousand times you will have a vision of Noble Maitreya. If you recite it two hundred thousand times you will have a vision of Noble Avalokiteśvara. If you recite it three hundred thousand times you will have a vision of the tathāgata Amitābha. Since the additional benefits are innumerable, this is only a brief summary.

Obřadní pokyny pro tuto dhāraṇī jsou: Pronést ji jednou očistí karmu nashromážděnou za sto tisíc věků. Pokud ji pronášíte třikrát denně každý den, všechny vaše přečiny budou očištěny a získáte kořeny ctnosti vytvořené tisíci buddhy. Pokud ji pronesete jedenadvacetkrát, očistí to čtyři kořenová poklesnutí. Pokud ji pronesete sto tisíckrát, budete mít vizi vznešeného Maitreyi. Pokud ji pronesete dvě stě tisíckrát, budete mít vizi vznešeného Avalokiteśvary. Když ji pronesete tři sta tisíckrát, budete mít vizi tathāgaty Amitābhy. Jelikož další prospěch je nesčetný, je toto jen stručné shrnutí.


1.­4 This concludes "The Dhāraṇī Praising the Qualities of the Immeasurable One."

Tímto končí "Dhāraṇī chválící vlastnosti Nezměrného."..

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky